Vikten av en bra hemförsäkring!

En hemförsäkring skyddar ditt hem och alla dina ägodelar. Det är ett försäkringspaket som består av en rad viktiga delar som exempelvis reseskydd, rättskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

En hemförsäkring är därmed någonting som starkt rekommenderas oavsett om du bor i en hyresrätt, villa eller en bostadsrätt. Vi går igenom vikten av en bra hemförsäkring och hur du bör tänka när du gör ditt val!

Vad är en hemförsäkring?

Innan du skaffar dig en hemförsäkring så behöver du veta vad som ingår i en. Det vanligaste är ett egendomsskydd som kan vara till stor nytta om dina saker blir bestulna eller skadade på något sätt. Men du kan även få skydd för andra situationer med en hemförsäkring vid en brand, reseförsäkring eller om du är inblandad i en juridisk tvist.

Alla försäkringsbolag erbjuder olika skydd som ingår i de olika paketen, men däremot så erbjuder alla försäkringsbolag en hemförsäkring med basskydd.

Du kan även utöka ditt försäkringsskydd genom att teckna ett färdigt paket och hos vissa bolag kan du dessutom välja tillägg på tillägg om du vill öka basskyddet.

Varför är det viktigt att ha en hemförsäkring och vad ingår?

En hemförsäkring är inte ett måste men någonting som du definitivt borde överväga om du inte har en redan, då det ger dig skydd vid oväntade händelser.

Om du precis flyttat hemifrån och inte äger många eller dyra ägodelar så är det lätt att tro att det inte är så nödvändigt. Men en hemförsäkring täcker inte endast ifall dina ägodelar blivit stulna eller förstörda, en hemförsäkring är mycket mer än så. Här är några av de situationer som en hemförsäkring täcker:

  • Du får hjälp med skadeståndet om du råkar orsaka en brand som skadar hela fastigheten du bor i.
  • Du får även en automatisk reseförsäkring i 45 dagar, vilket är nödvändigt om du skulle råka bli sjuk eller skada dig under tiden som du är utomlands.
  • Du har ett rättsskydd och kan få ersättning för ombudskostnader om du är inblandad i en juridisk tvist.
  • Om det är så att du råkar bli överfallen osv så har du rätt till att få ersättning.

Hur mycket kostar en hemförsäkring?

Hur mycket en hemförsäkring kostar beror till en viss del på vart man bor någonstans. Priset kan även variera beroende på hur gammal du är, din tidigare försäkringshistorik, hur stor boytan är och hur många personer som ska inkluderas i denna hemförsäkring.

En hemförsäkring i storstäderna brukar oftast vara dyrare än en hemförsäkring på en mindre ort. Priserna kan även skilja sig en del beroende på valet av försäkringsbolag och de kan även variera från år till år. En vanlig hemförsäkring brukar dock ligga runt 500 – 1700 kronor per år och hushåll.

Innan du väljer en hemförsäkring så är det viktigt att du tar reda på vad som ingår, då vissa paket innehåller mer skydd än andra. Om du är ute efter den billigaste hemförsäkringen är det bra om du jämför olika hemförsäkringar regelbundet för att kunna göra ett bra val.

Jämför olika försäkringsbolag

Om du haft tankar på att teckna en hemförsäkring så är det en bra idé att jämföra olika bolag, då finns det en del olika saker att ha i åtanke.

  • Om du bor i en bostadsrätt eller villa så är det viktigt att lägga till en villaförsäkring eller bostadsrättstillägg.
  • Om du väljer ett allriskskydd kan du få ersättning om du exempelvis skulle tappa din mobiltelefon. Men då är det viktigt att du har koll på vilka krav på varsamhet just det försäkringsbolaget har.
  • Om du inte har en olycksfallsförsäkring redan så kan du teckna en hemförsäkring med detta inkluderat.
  • En hemförsäkring gäller ett år i taget och behöver förnyas årligen. Du har alltid rätt att säga upp försäkringen om dina behov skulle förändras på något sätt.