Köpa kassaskåp – Håll dina värdefulla dokument säkra! 

Viktiga dokument och handlingar kräver en säker förvaring. Med ett stöld-och brandsäkert kassaskåp kan du vara säker på att dina värdefulla tillbehörigheter är i tryggt förvar. Vad behöver du tänka på inför köp av kassaskåp och vad finns det för olika säkerhetsgrader? Vi listar allt du behöver veta om att köpa kassaskåp! 

Vad är ett kassaskåp? 

Ett kassaskåp eller säkerhetsskåp är ett samlingsnamn för olika typer av värdeförvaringsenheter som går under andra namn beroende på vad det är du ska förvara i skåpen. Olika typer av kassaskåp är bland annat dokumentskåp, vapenskåp, akrivskåp och datamediaskåp. Skåpet är avsett för att låsa in viktiga värdehandlingar och skydda dem mot både stöld och brand.  

Kassaskåp är ofta tillverkade i stålplåt med armering för att göra det svårt för obehöriga att nå innehållet. Skåpen är även konstruerade för att tåla hög värme, vid exempelvis brand. Det finns kassaskåp både med och utan klassningar beroende på vad du vill skydda och för vilka faror.  

När man talar om kassaskåp kommer man även höra ordet certifiering i samma kontext. Denna certifiering är viktig om man bland annat tänkt förvara vapen i skåpet då minimumkravet i Sverige för att ha vapenskåp behöver en särskild certifiering där skjutvapen måste förvaras enligt vapenlagen.

Ta därför reda på vad för certifiering eller klassning du kommer behöva på ditt kassaskåp innan du gör ditt köp.  

Funderingar innan du investerar i ett kassaskåp 

Innan du investerar i ett kassaskåp är det viktigt att du funderar på vad för slags skåp du behöver och hur täckande säkerhet du vill ha. Det är olika från person till person gällande klassningar och certifieringar beroende på om det är värdepapper, nycklar eller elektronik du ska förvara i skåpen som då kräver olika skydd. 

Behöver du ett kassaskåp för ett företag eller för privat bruk? Detta kommer påverka storleken på skåpet och vad för krav som kommer ställas. Om du ska köpa ett kassaskåp till företag behöver du ta reda på vad företagets försäkringsbolag har för krav.

Köp alltid ett skåp som är tillräckligt stort för det som ska förvaras inuti och se även om det finns möjlighet att bulta fast skåpet i golvet för att göra det svårare för stöld. 

Klassning av kassaskåp 

När du väljer kassaskåp bör du alltid välja ett klassificerat och testat skåp för ändamålet och svenska försäkringsbolag hänvisar i regel till olika klassningar beroende på om du tänkt förvara kontanter, guld eller andra värdefulla föremål.

Det finns allt ifrån brandsäkra skåp, brandisolerade skåp till inbrottssäkra skåp och de som kombinerar båda två. Nedan går vi igenom de olika klassningarna för både stöld och brand. 

Brandsäkra kassaskåp 

Om ditt kassaskåp har fått en brandsäker klassning innebär det att ditt innehåll skyddas mot brand under en viss tid. Vilket brandskydd som kassaskåpet får mäts i antal minuter och har olika tidskrav beroende på innehållet i skåpet. Tiden anges alltid i 30,60,90 och 120 minuter. Det finns olika standard för brandklassning som du bör kika efter innan köp.  

60 P – 60 minuter för papper – Skåpet klarar av en brand på 60 minuter utan att innertemperaturen överstiger 175 grader Celsius. 

90 P – 90 minuter för papper – Skåpet klarar av en brand på 90 minuter utan att innertemperaturen överstiger 175 grader Celsius. 

120 P – 120 minuter för papper – Skåpet klarar av en brand på 120 minuter utan att innertemperaturen överstiger 175 grader Celsius. 

Du hittar brandklassningen på insidan av dörren på skåpet och för att skåpet ska vara godkänt behöver det har en svensk klassning eller en europanorm. Om det inte finns någon skylt i skåpet är kassaskåpet inte brandsäkert.  

Inbrottsäkra kassaskåp 

Kassaskåp som är klassade är tillverkade enligt godkända protokoll för säkra skåp och har genomgått tester för att kunna få klassningen. För att skåpet ska kunna få en säkerhetsklassning genomgår det ett övervakat inbrottstest av Svenska Stöldskyddsföreningen tillsammans med Rikspolisen där skåpen sedan får ett certifikat som visar på hur inbrottssäkra de är. Dessa test avgör sedan hur stora värden man bör försäkra i skåpet.